Om

Rörkåren AB verksamhet är sedan starten främst inriktad på service bl.a. till privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

I entreprenaddelen ingår det att installera värmepumpar och det har blivit flera hundra installationer genom åren. Både till enbostadshus och större fastigheter.

 

Stockholms Södra Rör AB

2013 förvärvades Stockholms Södra Rör och blev ett dotterbolag till Rörkåren

 

Rörkåren AB är auktoriserad hos Säker Vatten och VVS-företagen.

Medlemskap i organisationer tryggar kunden att företaget innehar rätt kompetens och följer lagar och avtal.

Rörkåren är försäkrad i Brim AB.

Alla anställda innehar Branschlegitimation/Säker Vatten/Heta Arbeten och är utbildade inom sitt kompetensområde.

 

Rörkåren AB har till stor del återkommande kunder vår vision präglas av att inte ha flest kunder utan nöjdast.

 

 

 

Rörkåren AB grundades år 1999 av Peter Sahlström